Clínics

Clínics de Formació

Es treballen específicament aquells temes orientats als entrenadors que treballen els equips més joves.

Clínics d’Alt Nivell

Orientats a la formació d’entrenadors de competició. Es treballen situacions de defensa, atac, estratègia…

Clínics d’especialització

Hi ha qüestions en el bàsquet que són prou importants com per dedicar-hi un treball específic, com per exemple la mecànica del tir.

Segons la durada, els Clínics validen hores del programa de pràctiques dels cursos federatius de la FCBQ que tenen Bloc de Practiques. També validen hores del Practlcum pels alumnes del Curso de Entrenador Superior i com a hores del bloc de pràctiques dels cursos dels  Ensenyaments d’esports de bàsquet.

Es tindran en compte un màxim de tres activitats de formacíó continuada organitzades per I’ACEB i comptabilitzaran un màxim del 20 % de les hores del bloc de pràctiques